Rooien van bomen

Soms is het rooien van bomen noodzakelijk, bijv. als deze ziek is en er gevaar dreigt te ontstaan. Het rooien van bomen kan op verschillende manieren worden gedaan. Bij ter Veld Boomverzorging bekijken we per situatie wat de juiste aanpak is. Er wordt natuurlijk voor gezorgd dat de bomen op een veilige manier geveld of afgebroken worden zonder schade of gevaar voor de omgeving.